فرم ثبت نام وبینار "مفاهیم کاربردی در طراحی مراکز داده" - ( دنیای شبکه یزد/ تیام شبکه تهران)

به فرم ثبت‌ نام وبینار  "مفاهیم کاربردی در طراحی مرکزداده"  خوش آمدید.

مهلت ثبت‌نام به پایان رسیده است.

حضور در این وبینار رایگان است و برای حاضران در جلسه، "گواهی حضور" صادر خواهد شد.

سخنران: مهندس مینا حیدری
.    ممیز ارزیاب مراکز داده
.    عضو کمیسیون مراکز داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران
.    عضویت در کمیته تخصصی تدوین معیارهای صلاحیت نهادهای گواهی دهنده
.    مشاور رتبه 3 نظام صنفی رایانه‌ای کشور
.    دارنده مدرک بین المللی CDCP

سرفصل‌های این دوره:
•   مفاهیم اولیه در طرح‌ریزی پروژه‌های مرکز داده
•   کابل‌کشی و ارتباطات در مرکز داده