فرم ثبت نام "تداوم و پایداری مراکز داده"(کامپیوتر گستر راد اصفهان - تیام شبکه تهران)

به فرم ثبت نام وبینار "تداوم و پایداری مرکز داده" خوش آمدید.

این وبینار با همکاری شرکت کامپیوتر گستر راد اصفهان وشرکت تیام شبکه تهران برگزار می‌شود.

حضور در این وبینار رایگان است و برای حاضران در جلسه، "گواهی" صادر خواهد شد.

"مهلت ثبت نام به پایان رسیده است"


سخنران: مهندس مینا حیدری
.    ممیز ارزیاب مراکز داده
.    عضو کمیسیون مراکز داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران
.    عضویت در کمیته تخصصی تدوین معیارهای صلاحیت نهادهای گواهی دهنده
.    مشاور رتبه 3 نظام صنفی رایانه ای کشور
.    دارنده مدرک بین المللی CDCP

سرفصل‌های این دوره:
.    بررسی و نگهداشت شرایط محیطی و عملیاتی مراکز داده
.    ممیزی مرکز داده
.    نگهداری و نظافت مرکز داده